Zbirka beskičmenjaka

Kustos Dr Marko G. Karaman, muzejski savjetnik

Zbirka beskičmenjaka (Invertebrata) oformljena je 1996. godine. Do sada je prikupljeno nekoliko hiljada uzoraka Myriapoda, Annelida, Araneae, Scorpiones, Pseudoscorpiones, Crustacea, Gastropoda, Opiliones, Isopoda i ostalih grupa beskičmenjaka.

Zbirka Aranea je naučno obrađena najvećim djelom, do nivoa vrste. Takođe i zbirka Scorpiones. Ostale grupe su, uglavnom, obrađene do viših taksonomskih kategorija. Zato su dobrodošli stručnjaci različitih grupa koji su voljni da naučno obrade sakupljeni materijal do nivoa vrste, na obostranu korist.

Dio zbirke beskičmenjaka predstavljaju primjerci Opiliona, Isopoda i drugih životinjskih grupa sakupljenih tokom biospeleoloških istraživanja, uglavnom u južnom dijelu Crne Gore. Ovaj materijal je uglavnom u fazi obrade, a dio je obrađen od strane saradnika iz drugih prirodnjačkih ustanova. Među pećinskim i endogeičnim uzorcima ustanovljen je niz novih vrsta za nauku čiji će holotipovi uskoro biti pohranjeni u zbirci beskičmenjaka Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

U toku 2016. godine će naglasak biti na obogaćivanju zbirke uzorcima iz Jadranskog mora, u saradnji sa Institutom za biologiju mora u Kotoru.

Povratak nazad