Zbirka mahovina i lišajeva

Ova veoma mala, ali jedinstvena zbirka u Crnoj Gori, postoji više od 15 godina. Sadrži preko 1900 eksikata mahovina odnosno oko 400 vrsta koje su u najvećoj mjeri sakupljene na teritoriji naše države (kanjoni rijeka Mrtvice, Morače i Tare, planine Durmitor, Sinjavina, Ljubišnja, Komovi, dijelom okolina Skadarskog jezera,...), krajem prošlog i početkom ovog vijeka. Najveći broj vrsta pripadaju pravim mahovinama, manji broj su jetrenjače. Važan dio zbirke čini 35 taksona koji su po prvi put registrovani u flori Crne Gore. Među vrijednijim eksikatima su mahovine koje su dobijene na poklon od prof. dr. Vukića Pulevića, a sabrane su krajem 60-tih godina XX vijeka, na teritoriji Crne Gore. Ovaj materijal je determinisao čuveni hrvatski briolog Zlatko Pavletić. Mali dio zbirke čine mahovine koje su dobijene na poklon od kolega sa Čarls Univerziteta iz Praga (Češka).

Tokom proteklih desetak godina, kustosi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore razvili su veoma dobre odnose sa kolegama iz mnogih institucija iz država u regionu, pa i šire. Rezultat dobre saradnje sa lihenolozima, dr. Helmutom Mayerhoferom i dr. Peterom Bilovitzom, sa Karl-Franzens Univerziteta iz Graca (Austrija) je mala kolekcija lišajeva koji su sakupljeni u periodu od 1997-2006. godine u kanjonu rijeke Morače. U zbirci lišajeva se nalazi stotinak eksikata odnosno 47 taksona od čega su 4 novi za područje naše države. Rod Biatoridium se prvi put pominje za teritoriju Crne Gore.

Kustos: dr Snežana Dragićević

Povratak nazad