Zbirka cvjetnica i paprati

Kustosi:

Snežana Vuksanović (muzejski savjetnik)
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Nada Bubanja (muzejski savjetnik)
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zbirka cvjetnica i paprati je osnovana 1999. godine kada počinje i sakupljanje primjeraka za herbarijum Prirodnjačkog Muzeja Crne Gore. Danas se u herbarijumu nalazi preko 2000 hiljade primjeraka koji su uglavnom sakupljeni na teritoriji Crne Gore, a izvjestan broj iz drugih balkanskih zemalja (Albanija, Bugarska). Najveći dio zbirke sadrži materijal koji je prikupljen kao rezultat izrade magistarskih teza kustosa koji vode zbirku. Visokoplaninska flora sa vrhova Sinjavine, Moračkih planina, Bjelasice, Komova, Prokletija je zastupljena sa oko 1000 primjeraka u zbirci. Flora vlažnih i vodenih staništa sakupljana na akumulacijama Liverovići, Vrtac (Budoške bare), Krupac, Morakovskim barama, Skadarskom jezeru, rijeci Zeti u zbirci cvjetnica i paprati broji oko 1000 primjeraka. Iako svaki primerak ima svoju naučnu i kulturnu vrijednost, najdragocjeniji su primjerci endemičnih, reliktnih i rijetkih biljaka. Herbarijum je izvor informacija za mnogobrojne naučne radove, monografije, kataloge, magistarske i doktorske teze iz oblasti floristike, taksonomije, fitogeografije i fitocenologije. Ulogu u oblasti kulture i obrazovanja Herbarijum ostvaruje preko primjeraka biljaka koji su eksponati na izložbama sa botaničkom ili biološkom tematikom.

Povratak nazad