Paleozoološka zbirka

Kustos: Goran Ćulafić, MSc.

Paleozoološka zbirka Prirodnjačkog muzeja Crne Gore je počela sa radom 1999 godine. Zbirka broji oko 1300 muzejskih predmeta. U zbirci su zastupleni fosili raznovrsnih grupa životinja (Foraminifera, Ammonoidea, Gastropoda, Lamellibranchiata, Anthozoa, Brachiopoda, Crinoidea, Echinoidea , Vertebrata) koji su naše prostore naseljavali od devona do savremenog doba (od prije 370 miliona godina). Fosili životinja predstavljaju vrijedan dokument koji svjedoči o razvoju života i litosfere na prostoru Crne Gore.

Povratak nazad