Sektor za zajedničke muzejske i konzervatorsko-preparatorske poslove

30.07.2015

Konzervatorsko - preparatorska radionica:
Savjetnik konzervator: Branka Tomović
Savjetnik konzervator: Dubravka Bešić
Preparator: Alen Tatar

U konzervatorsko - preparatorskoj radionici muzeja obavljaju se poslovi prepariranja, konzerviranja, poslovi u oblasti taksidermije odnosno dermoplastike. Izrađuju se modeli, diorame i drugi složeni izložbeni elementi. Takođe se vrše i poslovi na zaštiti muzejskog materijala i dokumentacije i sprovođenju konzervatorskih mjera.
Od osnivanja u njoj je urađeno preko 100 muzejskih predmeta, od čega je najveći broj ptica, riba, sisara i drugih životinja.
Sada se primjenjuju novije savremenije metode prepariranja, bez upotrebe visoko toksičnih materija.

Muzejski tehničari:
Nataša Lisičić
Biljana Jovetić

Muzejski tehničari vrše poslove vezane za pripremu i postavljanje izložbi, razvrstavaju materijal i pripremaju zbirke za postupke koji se sprovode u cilju zaštite muzejskog materijala. Učestvuju zajedno sa kustosima u prikupljanju materijala na terenu kao i u izradi, čuvanju i održavanju muzejske dokumentacije i materijala, izrađuju crteže, tabele, grafikone i ilustracije.

Povratak nazad