Djelatnost

13.10.2015

logo sa novim ikonicama small

Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore je osnovana 1995. godine. Glavni posao Muzeja je istraživanje biodiverziteta Crne Gore i prezentacija njenih vrijednosti putem izložbi, predavanja i publikacija. Muzej je do sada osnovao 12 zbirki flore, faune i fosila. U muzeju radi 13 kustosa, čiji je posao terensko istraživanje, sakupljanje prirodnjačkog materijala, naučna obrada, čuvanje, vođenje dokumentacije i publikacija rezultata. Osim toga, u muzeju postoji preparatorska i konzervatorska radionica i biblioteka. Naučno-istraživački kadar muzeja čine uglavnom biolozi, od čega je 6 magistara bioloških nauka i 4 doktora nauka. Muzej je izdavač prvog elektronskog naučnog i naučno-popularnog godišnjaka u Crnoj Gori, "Natura Montenegrina", od 2001. godine. Prirodnjački muzej je tehnički i kadrovski opremljen za multidisciplinarna istraživanja biodiverziteta Crne Gore.

Više informacija o klasifikaciji naučnih djelatnosti na E-CRIS portalu: http://e-cris.cg.cobiss.net/search/org.aspx?lang=scg&id=307

 

Povratak nazad