Projekti

Kudravi pelikan naseljava široko područje umjerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Najveće kolonije na Balkanu postoje u Grčkoj, na jezerima Kerkini i Mikri Prespa, zatim u Albaniji i u Crnoj Gori. Kao ugrožena i malobrojna vrsta, pelikani su predmet redovnog istraživanja i monitoringa u svim zemljama koje naseljavaju. Takođe, oni su i pokazatelj stanja ekosistema, kao i napora koje različite organizacije ulažu u njihovo očuvanje. Premda u svim zemljama postoje programi praćenja njihove brojnosti, do sada nije bilo pokušaja da se u jednom danu utvrdi njihov ukupan broj u svim zemljama jugoistočne Evrope. Zahvaljujući donacijama Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF) i organizacije MAVA, pokrenut je projekat međunarodnog cenzusa pelikana. Rezultati ovog projekta će pokazati brojnost ukupne populacije na nivou više zemalja. Koordinator ove akcije je Društvo za zaštitu Prespe (SPP), koje je razvilo zajednički protokol i metode cenzusa. 

Pročitaj više

Saradnja sa građanskim organizacijama

srijeda - 09 decembar, 2015

Prirodnjački muzej Crne Gore ima dugu i konstruktivnu saradnju sa građanskim društvima. Kao aktivna naučno istraživačka i kulturna ustanova, muzej je oduvijek bio izvor savremenih informacija, materijala i iskustava u realizaciji projekata ne-vladinog sektora prvenstveno iz oblasti ekologije, turizma i zaštite životne sredine. U okviru svojih materijalnih i profesionalnih mogućnosti, Prirodnjački muzej nastoji da doprinese

Pročitaj više

Noć istraživača je manifestacija koja se tradicionalno održava posljednjeg petka u septembru u preko 280 evropskih gradova. U Podgorici se po sedmi put organizuje ovaj događaj, koji slavi nauku na inovativan i zanimljiv način. Kroz eksperimente,

Pročitaj više

Očuvanje pelikana na Skadarskom jezeru

ponedjeljak - 21 septembar, 2015

Prirodnjački muzej je partner na projektu "Zaštita pelikana, ključne vrste biodiverziteta Skadarkog jezera" koji se finansira iz sredstava Fonda za zaštitu kritičnih ekosistema (CEPF). U sklopu ovog projekta, muzej obavlja

Pročitaj više

Projekat Museumcultour

četvrtak - 30 jul, 2015

Projekat "Museumcultour – obogatimo kulturni turizam" je finansiran u sklopu IPA Adriatic programa prekogranične saradnje. Partneri u projektu su muzeji i srodne organizacije iz čitavog jadranskog područja: Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije. Cilj projekta je

Pročitaj više