Istraživački rad

Monitoring ptica ulcinjske solane

četvrtak - 24 decembar, 2015

Prirodnjački muzej je angažovan na redovnom monitoringu ptica ulcinjske solane u okviru mjera predviđenih planom upravljanja JP Nacionalni parkovi Crne Gore za 2015. i 2016. godinu. Cilj monitoringa je utvrđivanje brojnosti i sastava ptica koje gnijezde, zimuju ili se na solani javljaju tokom migracije u sadašnjim uslovima. Nakon prestanka proizvodnje soli 2013. godine, došlo je do prestanka cirkulacije vode na ovom poluprirodnom staništu, što je dovelo do drastičnih promjena u brojnosti ptičjih populacija. Rezultati ornitoloških istraživanja će doprinijeti optimizovanju rada solane u cilju oporavka ptičjih populacija. Prvi terenski dan je ostvaren 12.12.2015, kada je registrovano oko 400 flamingosa (Phoenicopterus roseus), jedne od najatraktivnjih ptica ulcinjske solane.

 

Pročitaj više

Monitoring biodiverziteta Crne Gore

četvrtak - 30 jul, 2015

Uskoro više informacija

Pročitaj više

Istraživanje masiva Žijova 2015

ponedjeljak - 23 februar, 2015

Prirodnjačka istraživanja masiva Žijova 2015-1016

Planinski masiv Žijovo zahvata područje jugozapadnog dijela Prokletija. Prostire se između kanjona rijeke Cijevne na istoku, kanjona Male Rijeke na zapadu, rijeke Ribnice i Ćemovskog Polja na jugu, te dolina rijeka Veruše i Vučjeg potoka na sjeveru. U toku poslednjeg ledenog doba,

Pročitaj više